บริษัท ทริปเปิ้ลเอ็ม โปรดักส์ จำกัด
โทร 02-453-6412, 02-453-6414, 086-300-2548
  • en
  • th

เกี่ยวกับเรา


เกี่ยวกับเรา

 

 

บริษัท ทริปเปิ้ล-เอ็ม โปรดักส์ จำกัด

 

 

เริ่มก่อตั้งแต่ กันยายน 2544 จากธุรกิจสาหร่ายทอดในรูปแบบ SME ทำขายกันโดยใช้คนในครอบครัว และอาจกล่าวได้ว่าเป็น SME กลุ่มแรก ๆ ที่ทำธุรกิจประเภทนี้ เนื่องจากในอดีตสาหร่ายทอดยังไม่เป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภค แต่ก็ได้มีการเติบโตขึ้นมาเป็นลำดับและสาหร่ายทอดเป็นที่ยอมรับในตลาดผู้บริโภคอย่างเต็มที่ในปี 2547 บริษัทฯ จึงได้ขยายจากธุรกิจจากธุรกิจขนาดย่อม (SME) มาสู่การยกระดับเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง เพื่อรองรับการขยายตัวต่อกระแสนิยมบริโภคสาหร่ายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้มีการแตกไลน์ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์สาหร่ายชนิดต่าง ๆ จากสาหร่ายทอดที่ต้องใช้น้ำมันในการแปรรูป มาเป็นสาหร่ายอบที่ไม่ใช้น้ำมันในการแปรรูป

โดยสาหร่ายอบของบริษัทฯ จะมีความแตกต่างจากสาหร่ายอบ หรือย่าง ที่ผ่านกระบวนการผลิตของเครื่องจักรจากต่างประเทศ ที่ต้องใช้ของเหลว (น้ำมัน / Oil) เป็นตัวประสานรสชาด เปลี่ยนมาเป็นการอบในรูปแบบเฉพาะตัวแบบ Thai Style ที่สามารถควบคุมการผลิตและลดการสูญเสียจากการผลิตได้มากกว่าเครื่องจักรในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน

 

 

โทรศัพท์ :

02-453-6412, 02-453-6414

โทรสาร :

02-453-6416

มือถือ :

086-300-2548

อีเมล์ :

vasawatt_a@hotmail.com